Ondernemersprijs Peel en Maas wordt georganiseerd door Kiwanis Peel en Maas

Zorgboerderij Dubbroek stelt zich voor 

De komende weken zullen de genomineerde bedrijven om de beurt aan u voorstellen. Deze week stellen we Mat Lenders van Zorgboerderij Dubroek een aantal vragen.

Wat was jullie eerste reactie op de nominatie voor de Ondernemersprijs Peel en Maas 

Mat Lenders: “We voelen ons vereerd door de nominatie en zien het als een blijk van waardering voor het werk dat we hier doen. We vinden het belangrijk dat hiermee de zorgboerderij in het algemeen en die van ons in het bijzonder eens in de schijnwerpers komt

te staan. Vaak gaat de aandacht bij dit soort prijzen uit naar grote bedrijven die internationaal opereren. Deze keer is de keuze gevallen op kleine, lokale bedrijven die midden in de samenleving van Peel en Maas staan. Voor ons de reden om mee te doen. Het thema van dit jaar: ‘ondernemen met mensen’ is ons op het lijf geschreven en sluit naadloos aan bij ons bedrijf, waar wij dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische hulpvraag. Op ons kleinschalige vollegrondstuinbouwbedrijf werken we met vijftien hulpboeren.”

Wat betekent deze nominatie voor jullie bedrijf 

“Voor ons bedrijf betekent de nominatie dat de zorgboerderij extra voor het voetlicht wordt gebracht. Aandacht voor de zorg, waar veel veranderingen plaatsvinden. De zorgboerderij kan in dat veranderende landschap een goede bijdrage leveren. Zij biedt goedkope en laagdrempelige zorg midden in de samenleving, ook al wonen we achteraf! Daartoe zoeken wij verbindingen met andere lokale (maatschappelijke) organisaties zoals collega-zorgboeren, de Platteland coöperatie, Limburgs Landschap, People’s Farm etc. Wij zijn aangesloten bij het CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) die onze belangen op meerdere manieren behartigt. Continuïteit in zorg en bedrijfsvoering zijn de belangrijkste pijlers. We kiezen er bewust voor klein te blijven, dat is goed voor onze mensen, voor het landschap en voor onszelf. Niet groter, wel beter!”

Hoe schatten jullie de kansen in op het veroveren van de Ondernemersprijs of de Publieksprijs 

“Met de nominatie op zich hebben we eigenlijk al gewonnen. We doen wat we doen op onze

eigen wijze en laten de beoordeling daarvan aan de jury en het publiek over.”