Ondernemersprijs Peel en Maas wordt georganiseerd door Kiwanis Peel en Maas

Reglement 

1. Algemene doelstelling: 

De organisatie (Kiwanis Club Peel en Maas) stelt zich ten doel om een keer per jaar de uitverkiezing van “de Ondernemersprijs” van de gemeente Peel en Maas te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de breedste zin van het woord, en ondernemers een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren. Afgeleide doelstellingen zijn:

  • het organiseren van een informele avond voor en door ondernemers;
  • “fundraising” voor een nader te kiezen goed doel, waarbij de voorkeur uitgaat naar een bestemming binnen de gemeente Peel en Maas.

2. Kandidaten: 

Bedrijven, welke willen deelnemen aan de uitverkiezing, dienen als onderneming ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en hun vestiging te hebben in de gemeente Peel en Maas. Kandidaat-bedrijven leveren een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart in de gemeente Peel en Maas. De kandidaat-bedrijven moeten op de hoogte zijn van de procedure en het reglement van de uitverkiezing en dienen bij inschrijving te verklaren dat zij hiermee instemmen.

3. Thema: 

Aan de uitverkiezing van de onderneming van het jaar wordt jaarlijks een thema gekoppeld, waarop deelnemende bedrijven in het bijzonder worden beoordeeld. Voorbeelden van zulke thema's zijn: vakmanschap, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, familiebedrijf, Risico`s en Kansen.

4. Onderscheidingen: 

De titel “Ondernemersprijs Peel en Maas” wordt toegekend aan de ondernemer die door de jury met zijn/haar onderneming als beste wordt beoordeeld en de winnaar ontvangt een sculptuur uit handen van de burgemeester. Daarnaast wordt er een publieksprijs toegekend aan de ondernemer die naar het oordeel van de gasten van het Ondernemersfeest zijn/haar onderneming het beste weet te presenteren op deze avond. De uiting van de publieksprijs wordt in de vorm van een prachtig aandenken door de Rabobank ter beschikking gesteld aan de winnaar. Deze uiting mag de ondernemer op de gevel of andere prominente plek in het bedrijf plaatsen. 1 jaar na plaatsing van de het aandenken dient deze door de ondernemer zelf weer verwijderd te worden.

5. Kosten: 

Er wordt een professionele bedrijfsvideo van 2½ minuut gemaakt die door het bedrijf vrijelijk voor reclamedoeleinden gebruikt kan worden. De video wordt op de verkiezingsavond vertoond. Ook wordt er een apart filmpje van ca. 30 seconden gemaakt, dat via social media verspreid zal worden.

Als tegemoetkoming in de productiekosten van deze filmpjes wordt per deelnemer een bijdrage van € 600,- excl. btw gevraagd.

6. Aanmelding: 

Ondernemingen welke voldoen aan de voorwaarden, zoals beschreven onder punt 2 en 3 van dit reglement, kunnen zichzelf aanmelden als kandidaat. Daarnaast kunnen bedrijven door anderen (bijvoorbeeld door ondernemersorganisatie) worden voorgedragen. Kandidaatstelling gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier dat voor de aangegeven datum bij de organisatie dient te worden ingeleverd.

7. Vertrouwelijkheid: 

Alle van en over de kandidaat-bedrijven verkregen informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

8. Bekendmaking: 

De namen van de genomineerde bedrijven worden in de media bekend gemaakt. De namen van de bedrijven, welke zich kandidaat hebben gesteld, doch niet tot de genomineerden behoren worden niet bekend gemaakt.

9. Jury: 

De uitverkiezing van de “Ondernemer van het jaar” geschiedt door een jury, welke tenminste uit 3 personen zal bestaan. De jury wordt samengesteld uit personen die deskundig en onafhankelijk zijn. De jury bepaalt zelf haar werkwijze en welke informatie men denkt nodig te hebben; in overleg met de organisatie wordt vastgesteld hoe de informatie verkregen wordt. Tegen de beslissingen van de jury met betrekking tot de uitverkiezing is geen beroep mogelijk noch kan hierover worden gecorrespondeerd.

10. Rechten:  

De uitverkiezing tot “Ondernemersprijs Peel en Maas” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende een jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Dit geldt eveneens voor de winnaar van de Publieksprijs.

11. Onvoorzien: 

In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.