Ondernemersprijs Peel en Maas wordt georganiseerd door Kiwanis Peel en Maas

Opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Leergeld Peel en Maas 

Een samenleving voor alle kinderen 

Het doel van de Stichting Leergeld Peel en Maas is om alle kinderen te helpen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan activiteiten die te maken hebben met school, sport, cultuur of vrije tijd. Ook kan de stichting hulp bieden bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een fiets of een computer.

Meedoen is meetellen!  

Een kind moet mee kunnen doen met sport, met muziek, met activiteiten op school, met een excursie. Kinderen die sporten zijn fitter, leren samenwerken en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Kinderen die samen naar school fietsen, horen erbij. Het motto van Leergeld is dan ook: nu meedoen, is straks meetellen.

Voor wie?  

Doelgroep zijn kinderen van 4-21 jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben – tot maximaal 120% van het bijstandsniveau. De situatie wordt per gezin bekeken. Hiervoor komt een intermediair bij het gezin thuis en bekijkt samen waar hulp geboden kan worden. Indien wij een aanvraag goedkeuren regelen wij , samen met aantal lokale ondernemers, de voorzieningen die er nodig zijn om mee te kunnen doen. Zo kunnen ouders sportkleding, een fiets of laptop bij de lokale ondernemer uitzoeken en betalen wij de rekening. Dat doen we ook voor contributies van sportclubs of de zwemles.

Meer weten? 

Voor meer informatie kijk op: www.leergeld.nl/peelenmaas/