Ondernemersprijs Peel en Maas wordt georganiseerd door Kiwanis Peel en Maas

Opbrengst gaat dit jaar naar het hospice/verblijfhuis Plattelandshoés 

In 2015 is de opbrengst van de Ondernemersprijs Peel & Maas gedoneerd aan het hospice/verblijfhuis Plattelandshoés. Het stichtingsbestuur van het Plattelandshoés heeft in overleg met de Kiwanis Peel en Maas besloten de donatie te gebruiken om rond het hospice/verblijfhuis een belevingstuin te realiseren. Vier eindejaar studenten Tuin- en Landschapsinrichting van de Hogeschool van Hall Larenstein uit Velp hebben onder supervisie van Ves Reynders van de Kiwanis Peel en Maas een ontwerp gemaakt voor de tuin. De tuin valt straks in grofweg drie secties in te delen: Het entreeplein, een tuin rond de afscheidsruimte en een belevingstuin.

In maart 2017 zijn de Kiwanis Peel en Maas, in samenwerking met de tuingroep van het Plattelandshoés en een 15-tal hoveniers, stratenmakers, planten- en boomkwekers uit Peel en Maas en Leudal, gestart met de aanleg van de belevingstuin rond de appartementen van de gasten van het Plattelandshoés.

In de tuin zijn paden aangelegd, banken geplaatst, bordersmuurtjes gemetseld, verlichting aangelegd, gras gezaaid, bloembakken geplaatst en terrassen gerealiseerd. Door de droogte in de maanden april en mei is de aanplant van bomen, struiken en vaste planten uitgesteld tot de herfst van 2017. Onze gasten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en personeelsleden hebben van de zomer reeds kunnen genieten van de rust en de natuur in deze belevingstuin.

ENTREEPLEIN EN STILTETUIN 

Een volgende stap is het realiseren van het entreeplein. Het bestuur van het Plattelandshoés hoopt hier zo snel mogelijk mee te kunnen starten, omdat dat toch een beetje het visitekaartje van het Plattelandshoés moet worden, ten slotte is het entreeplein voor alle gasten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en personeel toch een eerste kennismaking met het Plattelandshoés. Met name de opbrengst uit de obligatielening, die het bestuur eind 2016/begin 2017 heeft uitgezet onder de bevolking van Peel en Maas en Leudal, zal gebruikt worden om het entreeplein te realiseren.

De realisatie van de stiltetuin rond de toekomstige afscheidsruimte wordt pas gerealiseerd als de verbouwing van de tweede fase gereed is. Momenteel is het bestuur naarstig op zoek naar investeerders die de tweede fase willen financieren.

Meer weten? 

Voor eventuele verdere informatie kijk op: www.plattelandshoes.nl